CONFIG_BT_RFCOMM_L2CAP_MTU

L2CAP MTU for RFCOMM frames

Type: int

Help

Maximum size of L2CAP PDU for RFCOMM frames.

Direct dependencies

BT_RFCOMM && BT_BREDR && BT_HCI && BT

(Includes any dependencies from if’s and menus.)

Kconfig definition

At subsys/bluetooth/host/Kconfig:681

Included via Kconfig:10Kconfig.zephyr:39subsys/Kconfig:8subsys/bluetooth/Kconfig:144

Menu path: (top menu) → Bluetooth → Bluetooth support → Bluetooth BR/EDR support [EXPERIMENTAL] → Bluetooth RFCOMM protocol support [EXPERIMENTAL]

config BT_RFCOMM_L2CAP_MTU
  int
  prompt "L2CAP MTU for RFCOMM frames" if BT_RFCOMM && BT_BREDR && BT_HCI && BT
  range BT_L2CAP_RX_MTU 32767 if BT_HCI_ACL_FLOW_CONTROL && BT_RFCOMM && BT_BREDR && BT_HCI && BT
  range BT_RX_BUF_LEN 32767 if BT_RFCOMM && BT_BREDR && BT_HCI && BT
  default BT_L2CAP_RX_MTU if BT_HCI_ACL_FLOW_CONTROL && BT_RFCOMM && BT_BREDR && BT_HCI && BT
  default BT_RX_BUF_LEN if BT_RFCOMM && BT_BREDR && BT_HCI && BT
  depends on BT_RFCOMM && BT_BREDR && BT_HCI && BT
  help
   Maximum size of L2CAP PDU for RFCOMM frames.

(Definitions include propagated dependencies, including from if’s and menus.)